Minilik Salsawi weekly message 14.06.2015 - በኬንያ በደቡብ ሱዳን አና ሶማሊያ ኣዋሳኝ የድንብር ኣክባቢዎች ላይ ከፍተኛ ጦርነት አየተካሔደ ነው።ዘላቂው መፍትሄ ሕዝባዊ አምቢተኝነት እና ኣመጽ ብቻ ነው።